Timbilding

Ovaj program je kombinovan sa raftingom na Tari.

Rafting je organizovan na dijelu Tare od Splavišta do Žugića luke. Gosti se dijele u timove i dobijaju specijalne zadatke sa koordinatama da u pećinama obilježenim na mapi pronađu skrivene predmete. Prethodno je potrebno pronaći i pećinu! Svaki tim vozi poseban čamac, a nakon raftinga – džip. Obezbijeđene su nagrade, a ručak je organizovan u najvećoj pećini kanjona Tare! Obezbijeđeni su profesionalni vodiči.