Kolašinski putevi sira

U saradnji sa Crnogorskom Vladom i Vladom Italije, Vila Jelka je uspješno realizovala prvi projekat ovakve vrste, koji je već u prvoj godini  nagrađen kao  „Najbolji novi projekat u Crnoj Gori u 2011 godini“ od strane Nacionalne Turističke Organizacije i…